Λειτουργία του Αιολικού Πάρκου

· Τελευταίο 10λεπτο

· Τελευταίες 48 ώρες

· Παραγωγή ενέργειας

· Μηνιαία Ενεργειακή Παραγωγή

· Διαγράμματα Ισχύος

 
Πληροφορίες
· Γενικά για το Αιολικό Πάρκο
· Τεχνικά χαρακτηριστικά των Α/Γ
· Άνδρος: Μακροχρόνια δεδομένα
· WindRose: Ανάλυση ανεμολογικών δεδομένων
· Μέθοδος επικοινωνίας
· Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των Α/Γ.
· Παραγωγή Υδρογόνου
· Σχετική Βιβλιογραφία
 
Σχόλια - Πληροφορίες

:

Επιδεικτικό Αιολικό Πάρκο ΚΑΠΕ 3.01MW

Θέση: Λόφος Σταυραετού Κερατέας, Λαυρεωτική, Ν. Αττικής

Wind Park photo
( φωτογραφία από τον 100μ μετεωρολογικό ιστό, ΒΒΔ του Α/Π, πριν την εγκατάσταση της ατράκτου της ΟΑ-600 )

On-Line παρακολούθηση του Α/Π με το κινητό:
Στείλτε με SMS τον χαρακτήρα ? στο 6944 560 987 και θα λάβετε απάντηση με τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του (μέσοι όροι 10λεπτου).

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Μια μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης και συμπίεσης υδρογόνου από αιολική ενέργεια υλοποιήθηκε στο επιδεικτικό αιολικό πάρκο του ΚΑΠΕ, στην Κερατέα Αττικής, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου RES2H2 (ENK5-CT-2001-536).

Μια μονάδα ηλεκτρόλυσης 25 kW που παράγει υδρογόνο υπό πίεση έως και 2 ΜPa είναι συνδεδεμένη με την ανεμογεννήτρια Enercon E40 500 kW του πάρκου. Η μονάδα μπορεί να λειτουργεί υπό μεταβαλλόμενη ισχύ, ανάλογα με τον αέρα. Η περίσσεια αιολικής ενέργειας διαχέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το παραγόμενο υδρογόνο συμπιέζεται στα 22 MPa σε ένα στάδιο, και αποθηκεύεται σε φιάλες υψηλής πίεσης. Εκτός από το εμφιαλωτήριο, το ηλεκτρολυτικό υδρογόνο μπορεί να αποθηκευτεί και σε 6 δεξαμενές μεταλλοϋδριδίων, συνολικής χωρητικότητας 3.6 κιλών. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα βοηθητικά συστήματα, δηλαδή έναν συμπιεστή αέρα με ξηραντή για τις πνευματικές βάνες, έναν θερμοσίφωνα για την παραγωγή ζεστού νερού που χρησιμοποιείται κατά την εκφόρτιση των μεταλλοϋδριδίων και έναν ψύκτη νερού με κλειστό κύκλωμα για την ψύξη των μηχανημάτων. Το σύστημα ελέγχεται κεντρικά μέσω Programmable Logic Controller (PLC).

Η εγκατάσταση τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο 2005 και χρησιμοποιείται για πειραματικούς σκοπούς, προκειμένου να μελετηθεί η συμπεριφορά και απόδοση της ηλεκτρόλυσης, του συμπιεστή, των μεταλλοϋδριδίων και του ολοκληρωμένου συστήματος.

Στο τέλος του 2008, στο σύστημα προστέθηκε και μια κυψέλη καυσίμου τύπου PEM, με ονομαστική ισχύ 7.5 kW, που μπορεί να δίνει στο δίκτυο έως 6 kW συνεχούς ισχύος.