Λειτουργία του Αιολικού Πάρκου

· Τελευταίο 10λεπτο

· Τελευταίες 48 ώρες

· Παραγωγή ενέργειας

· Μηνιαία Ενεργειακή Παραγωγή

· Διαγράμματα Ισχύος

 
Πληροφορίες
· Γενικά για το Αιολικό Πάρκο
· Τεχνικά χαρακτηριστικά των Α/Γ
· ¶νδρος: Μακροχρόνια δεδομένα
· WindRose: Ανάλυση ανεμολογικών δεδομένων
· Μέθοδος επικοινωνίας
· Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των Α/Γ.
· Παραγωγή Υδρογόνου
· Σχετική Βιβλιογραφία
 
Σχόλια - Πληροφορίες

:

Επιδεικτικό Αιολικό Πάρκο ΚΑΠΕ 3.01MW

Θέση: Λόφος Σταυραετού Κερατέας, Λαυρεωτική, Ν. Αττικής

Wind Park photo
( φωτογραφία από τον 100μ μετεωρολογικό ιστό, ΒΒΔ του Α/Π, πριν την εγκατάσταση της ατράκτου της ΟΑ-600 )

On-Line παρακολούθηση του Α/Π με το κινητό:
Στείλτε με SMS τον χαρακτήρα ? στο 6944 560 987 και θα λάβετε απάντηση με τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του (μέσοι όροι 10λεπτου).

Σελίδα υπό διαμόρφωση.... ... (σύντομα θα προστεθούν και άλλα άρθρα)

CRES Laboratory for Wind Turbine Testing - List of provided services
Abstract: This leaflet introduces the Laboratory for Wind Turbine Testing of CRES. It provides information about its scope and structure and presents a technical outline of of the provided services: Power Performance, Power quality, Load measurements, Noise measurements, Anemometer calibration, Wind potential assessment.

Οι ανεμογεννήτριες στις Ελληνικές ανεμολογικές συνθήκες.
Περίληψη: Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από το έντονο ανάγλυφο της, το οποίο επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση των τοπικών ανεμολογικών συνθηκών που έχει να αντιμετωπίσει μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) στη διάρκεια της ζωής της. Οι ανεμολογικές αυτές συνθήκες επηρεάζουν τόσο την ενεργειακή απόδοση μιας αιολικής εγκατάστασης όσο και τα χαρακτηριστικά φόρτισης της, ακραία και κοπωτικά. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά η σχετική εμπειρία και γνώση που αποκτήθηκε στο ΚΑΠΕ μέσω της συστηματικής συμμετοχής του σε μια σειρά Ευρωπαϊκών έργων με αντικείμενο τις Ανεμογεννήτριες στη Σύνθετη Τοπογραφία.

Power Quality measurements on different types of wind turbines operating in the same Wind Farm.
Abstract: CRES has developed a dedicated measuring system to comply with the IEC recommended practices for power quality measurements. In addition, since early in the year 2000, CRES operates its own 3.01 MW demonstration wind farm where the aforementioned practices can be implemented and verified. This study aims to reach readily comparable results from four different types of wind turbines operating in this wind farm, with a view to their power quality characteristics. For this purpose, a typical set of measurements is performed for each wind turbine, and a common evaluation method is applied, the whole approach being conducted according to the currently valid IEC standard. In this study, the measurement procedure is described in detail and the most indicative results are presented.

Use of cellular telephony technologies (WAP, SMS) to remotely monitor and control wind turbine operation
Abstract: Remote controlling and monitoring wind turbines is generally done using conventional telephony and custom made programs. Nowadays, new devices appear (mobile telephones supporting WAP protocol, handheld PCs) offering the possibility to be instantly and more efficiently informed, when running critical applications. Moreover, hundreds lines of code can be saved, using a WAP browser, as a communication interface. This paper presents how cellular telephony technologies, like the Short Messages Services (SMS) and the Wireless Application Protocol (WAP), are implemented in the control and monitoring software of a wind farm operation.

Experimental investigation of Complex terrain Boundary Layer with a 100m Mast.
Abstract: The experimental investigation of the boundary layer characteristics at a complex terrain site is performed by the extensive instrumentation and operation of a 100meter mast located at CRES test station at Lavrio. The experimental setup supports wind and meteorological magnitude measurements. The initial data analysis is focused on the description of the basic deterministic and stochastic parameters and their dependency with height. The results comprise a valuable tool for setting the design envelope for wind energy applications in complex terrain.

Έλεγχος και παρακολούθηση λειτουργίας Αιολικού Πάρκου με κινητή τηλεφωνία (μηνύματα SMS, WAP) και Internet (web-site, e-mail).
Περίληψη: Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η υλοποίηση της παρακολούθησης της λειτουργίας (remote monitoring) και του εξ’ αποστάσεως ελέγχου (remote control) ενός Αιολικού Πάρκου με διαφορετικές Α/Γ. Η επικοινωνία γίνεται με τον ελεγκτή (controller) της κάθε Α/Γ, καθώς και τον κεντρικό διακόπτη του Α/Π, με ξεχωριστό ανά περίπτωση τρόπο (πρωτόκολλα: Jbus/Modbus, RS-232/485, VMP). Τα στατιστικά αποτελέσματα καθώς και τα λεπτομερή, ανά δευτερόλεπτο, δεδομένα του τελευταίου 10λεπτου (online data) διατίθενται για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Α/Π μέσω internet και κινητής τηλεφωνίας.

Integrated Wind-Hydrogen Systems for Wind Parks.
Abstract: Hydrogen is presented as a product from wind parks, complementary to electricity. An innovative wind-hydrogen system has been designed and constructed at the wind park of the Centre for Renewable Energy Sources (CRES), near Athens, Greece. A 500 kW gearless, synchronous, multipole Enercon E40 wind turbine supplies power to a water electrolyser of 25 kW, a hydrogen compressor of 7.5 kW, and other electrical utilities. The individual components and the system as a whole have been commissioned with success, and the operation of the plant has already supplied very interesting results regarding the performance of such a wind-hydrogen system. The preliminary results show that the overall efficiency of the system, from the AC power supplied by the wind turbine to the high heating value of the hydrogen produced and compressed at 220 bar, is approximately 50%..