Λειτουργία του Αιολικού Πάρκου

· Τελευταίο 10λεπτο

· Τελευταίες 48 ώρες

· Παραγωγή ενέργειας

· Μηνιαία Ενεργειακή Παραγωγή

· Διαγράμματα Ισχύος

 
Πληροφορίες
· Γενικά για το Αιολικό Πάρκο
· Τεχνικά χαρακτηριστικά των Α/Γ
· Άνδρος: Μακροχρόνια δεδομένα
· WindRose: Ανάλυση ανεμολογικών δεδομένων
· Μέθοδος επικοινωνίας
· Φωτογραφίες από την εγκατάσταση των Α/Γ.
· Παραγωγή Υδρογόνου
· Σχετική Βιβλιογραφία
 
Σχόλια - Πληροφορίες

:

Επιδεικτικό Αιολικό Πάρκο ΚΑΠΕ 3.01MW

Θέση: Λόφος Σταυραετού Κερατέας, Λαυρεωτική, Ν. Αττικής

Wind Park photo
( φωτογραφία από τον 100μ μετεωρολογικό ιστό, ΒΒΔ του Α/Π, πριν την εγκατάσταση της ατράκτου της ΟΑ-600 )

On-Line παρακολούθηση του Α/Π με το κινητό:
Στείλτε με SMS τον χαρακτήρα ? στο 6944 560 987 και θα λάβετε απάντηση με τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του (μέσοι όροι 10λεπτου).

Μακροχρόνια δεδομένα Άνδρου

Το ΚΑΠΕ πραγματοποιεί μετρήσεις ανεμολογικών δεδομένων σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Εκτός από την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού, ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η πληροφορία της διακύμανσης του αέρα απο χρονιά σε χρονιά. Ένας από τους ιστούς όπου υπάρχουν μακροχρόνια δεδομένα είναι αυτός της Άνδρου, με πληρότητα άνω του 80% σε 10λεπτες μετρήσεις, για τα τελευτάια 19 χρόνια.

Από τις μετρήσεις αυτές είναι δυνατόν να εκτιμήσει κανείς, εάν η ταχύτητα του αέρα για τον παρόντα μήνα υπολείπεται ή υπερβαίνει τον μ.ο. των μακροχρόνιων δεδομένων.

Είναι προφανές ότι τα παραπάνω ισχύουν για την Άνδρο. Όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για περιοχές που γειτνιάζουν με την Άνδρο και έχουν παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. Ν. Εύβοια).

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τον μ.ο. της ταχύτητας του αέρα των πιο πρόσφατων μηνών, μαζί με τις μέσες, ελάχιστες και μέγιστες τιμές που προκύπτουν από το σύνολο των μακροχρόνιων μετρήσεων.

Η κατανομή της μέσης ετήσιας ταχύτητας στο σύνολο των μακροχρόνιων δεδομένων φαίνεται στο παρακάτω ιστόγραμμα.

Η μεταβολή της μέσης ετήσιας ταχύτητας φαίνεται στο παρακάτω ιστόγραμμα (τα 2 γκρί σημεία απεικονίζουν έτη με πληρότητα < 50%).